YSPS
 
 
 
PARTNERS
 
NEWS
Show Photos
YEREVAN SCHOOL OF POLITICAL STUDIES WELCOMES THE NEW GENERATION AND ANNOUNCES THE START OF 2017-2018 STUDY YEAR

On 30 September 2017 the Opening Ceremony of YSPS 2017-2018 study year was held in Yerevan, Armenia.

Opening remarks were made by Mr. Armen Zakaryan, YSPS Founding Director; Mr. Vache Gabrielyan, Vice Prime Minister of the Republic of Armenia, Minister of International Economic Integration and Reforms of the Republic of Armenia; Mr. Shavarsh Kocharyan, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia and YSPS alumniMr. Artak Zakaryan, First Deputy Minister of Defense of the Republic of Armenia, YSPS alumnus-2nd generation; Mr. Artem Yerkanyan, Political Analyst, YSPS alumnus-4th generation and Rev. Fr. Ruben Zargaryan, Clergyman, Mother See of Holy Etchmiadzin, YSPS alumnus-6th generation.

Mr. Vache Gabrielyan, Mr. Shavarsh Kocharyan and Mr. Artak Zakaryan called on the new generation to actively engage in the school activities and take advantage of the exclusive opportunity to learn, exchange ideas and debate with lecturers.

CIVIC ROUNDTABLE 2017

On 10-11 July 2017, Civic Roundtable on “Forced Migration and Asylum: Dynamics and Policy Responses in Europe and its Neighbourhood” was organised in Strasbourg, France.

The event brought together 32 young professionals working in the field of migration, from governments, public bodies, think tanks, international organisations and NGOs. Over the course of the two days, participants shared experiences and good practices, looking at national and international policy responses. Working both in plenary and in smaller working groups, the Civic Roundtable offered young leaders to study trends and challenges across the European continent and beyond, as well as to build a peer network for future exchange.

ՔԴԵԴ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Թողարկման օրը՝ 07.06.2017թ.

Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը (ՔԴԵԴ) ընդունում է հայտեր 2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում կազմակերպվելիք սեմինարներին մասնակցելու համար: Կազմակերպվելու է մինչև մեկ շաբաթ տևողությամբ քաղաքագիտական տարբեր թեմաներով 3 սեմինար Հայաստանում (սեմինարները տեղի կունենան տարբեր ամիսների) և մեկ սեմինար Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա): Յուրաքանչյուր հաջորդ սեմինարին կհրավիրվեն միայն ուսումնական գործընթացին պարտաճանաչորեն և որակով մասնակցողները: Ստրասբուրգյան սեմինարի ավարտին ՔԴԵԴ-ի շրջանավարտներին կտրվեն վկայականներ Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարի ստորագրությամբ: Ստրասբուրգյան սեմինարին կհրավիրվեն միայն արդյունավետությամբ աչքի ընկած մասնակիցները: ՔԴԵԴ-ի նպատակն է օժանդակել երիտասարդ քաղաքական գործիչների իմացությունների ընդլայնմանը և քաղաքական ժողովրդավարական մշակույթի խորացմանը: Ստրասբուրգյան սեմինարներին դասախոսություններով հանդես են գալիս պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, եվրոպական երկրների կառավարությունների ղեկավարներ և անդամներ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ, եվրոպական առաջատար համալսարանների դասախոսներ և այլք: Հայաստանյան սեմինարներին հրավիրվում է հանրապետության լավագույն էքսպերտային կազմը, օտարերկրյա փորձագետներ, դեսպաններ:
Show Photos
“FIRST TIME VOTERS” AWARENESS RAISING PROJECT
LAUNCHING OF MOCK ELECTIONS IN HIGH SCHOOLS OF ARMENIA


On 18 November 2016 the launching of mock elections was held in Yerevan High School N198 in the framework of the “First Time Voters” awareness raising project.

Pupils and teachers of the school were welcomed by H.E. Mr. Piotr Świtalski, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Head of the Delegation of the European Union to Armenia, Mrs. Natalia Voutova, Head of the Council of Europe Office in Yerevan and Mr. Armen Zakaryan, Director of the Yerevan School of Political Studies.

Special webpage designed for the project was presented, its usage and function was explained (ftv.ysps.am).

The project is implemented in all 110 high schools of the Republic of Armenia.
Show Photos
YSPS DELEGATION ATTENDED THE WORLD FORUM FOR DEMOCRACY 2016

DEMOCRACY AND EQUALITY - DOES EDUCATION MATTER?
Strasbourg, 7-9 November 2016


On 7-9 November 2016 the 11th generation of the Yerevan School of Political Studies participated at the 5th Edition of the World Forum for Democracy together with participants of 21 Schools of Political Studies of the Council of Europe, to debate and share their opinions on the role of education in developing democracy.

Education is essential for a democratic society. Schools, universities, civil society organizations and other learning institutions should encourage the acquisition and practice of values and skills which are essential for democracy. On the whole, the higher their level of education, the more likely citizens are to participate in elections and other democratic practices. This year, the Forum focused on how education can help bridge the social divide and become a real asset for diverse democracies.

SECOND FORUM OF THE ASSOCIATION OF SCHOOLS OF POLITICAL STUDIES OF THE COUNCIL OF EUROPE

On 17-18 October 2016 second Forum of the Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe titled “In Search of Lost Universalism” was held in Berlin, Germany.

The Forum brought together leading cultural figures, experts, representatives of European think tanks, international journalists and alumni of the Schools to address key democratic challenges facing Europe today and to suggest ways of promoting solidarity among young people to combat the current crisis.

Many discussions in different formats covered, among others, topics such as Security vs. Freedom, Politics of Memory and History, Nationalism and Migration, War and Peace.
Show Photos
YEREVAN SCHOOL OF POLITICAL STUDIES WELCOMES THE 12TH GENERATION AND ANNOUNCES THE START OF 2016-2017 STUDY YEAR

On 17 September 2016 the inauguration ceremony of YSPS 2016-2017 study year was held in Yerevan, Armenia. The event brought together YSPS participants, alumni and experts.

Opening remarks were made by Mr. Armen Zakaryan, YSPS Founding Director, Mr. Matjaž Gruden, Director of Policy Planning of the Council of Europe, Mr. Shavarsh Kocharyan, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia and YSPS alumni - Mr. Artsvik Minasyan, Minister of Economy of the Republic of Armenia, YSPS alumnus-1st generation, Mr. Shirak Torosyan, MP, National Assembly of the Republic of Armenia, YSPS alumnus-1st generation and Rev. Fr. Ruben Zargaryan, Clergyman, Mother See of Holy Etchmiadzin, YSPS alumnus-6th generation.


NATIONAL SEMINAR OF THE YEREVAN SCHOOL OF POLITICAL STUDIES


In the frameworks of Europe Day celebrations in Armenia on 20-22 May 2016 Yerevan School of Political Studies organized a seminar in Aghveran, Armenia.

During 3-day seminar Yerevan School of Political Studies hosted H.E. Mr. Piotr Świtalski, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Head of the Delegation of the European Union to Armenia and 6 Ambassadors of the EU member states, particularly H.E. Mr. Matthias Kiesler, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany to Armenia, H.E. Mr. Jean-Francois Charpentier, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of France to Armenia, H.E. Mrs. Judith Margaret Farnworth, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Kingdom to Armenia, H.E. Mr. Jerzy Marek Nowakowski, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Armenia, H.E. Mr. Petr Mikyska, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Czech Republic to Armenia, H.E. Mr. Erikas Petrikas, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Lithuania to Armenia. The Ambassadors talked about current strategy of EU-Armenia relations, the next steps of the Eastern Partnership, current challenges of the EU and possible solutions and many other issues.
Show Photos
YSPS ALUMNUS – MR. ARTSVIK MINASYAN APPOINTED MINISTER OF ECONOMY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

By the decree NH-203-A of 24 February 2016 of the President of the Republic of Armenia Serzh Sargsyan, Artsvik Minasyan was appointed Minister of Economy of the Republic of Armenia.

Yerevan School of Political Studies congratulates the newly appointed Minister and wishes him great success and new achievements in his new mission.
Show Photos
NATIONAL SEMINAR ON “ARMENIA AND INTERNATIONAL DEVELOPMENTS”

On 12-14 February 2016 YSPS 3-day seminar on “Armenia and International Developments” was held in Tsaghkadzor, Armenia. The event gathered YSPS participants, prominent experts as well as YSPS alumni of different years.

The topics covered by the seminar were carefully selected and put in a logic order to complement and support each other.

During the two days the participants had the chance to listen and debate with distinguish speakers and lecturers such as: Mr. Seyran Ohanyan, Minister of Defence of the Republic of Armenia, Ambassador Piotr Świtalski, Head of Delegation of the European Union to the Republic of Armenia, Ambassador Richard M. Mills, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States to Armenia, Ambassador Christer Michelsson, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Finland to Armenia and prominent Armenian experts.
1
2
3
4
NEXT