YSPS
 
 
 
PARTNERS
 
YEREVAN SCHOOL OF POLITICAL STUDIES WELCOMES THE NEW GENERATION AND ANNOUNCES THE START OF 2017-2018 STUDY YEAR
On 30 September 2017 the Opening Ceremony of YSPS 2017-2018 study year was held in Yerevan, Armenia.

Opening remarks were made by Mr. Armen Zakaryan, YSPS Founding Director; Mr. Vache Gabrielyan, Vice Prime Minister of the Republic of Armenia, Minister of International Economic Integration and Reforms of the Republic of Armenia; Mr. Shavarsh Kocharyan, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia and YSPS alumniMr. Artak Zakaryan, First Deputy Minister of Defense of the Republic of Armenia, YSPS alumnus-2nd generation; Mr. Artem Yerkanyan, Political Analyst, YSPS alumnus-4th generation and Rev. Fr. Ruben Zargaryan, Clergyman, Mother See of Holy Etchmiadzin, YSPS alumnus-6th generation.

Mr. Vache Gabrielyan, Mr. Shavarsh Kocharyan and Mr. Artak Zakaryan called on the new generation to actively engage in the school activities and take advantage of the exclusive opportunity to learn, exchange ideas and debate with lecturers.
CIVIC ROUNDTABLE 2017
On 10-11 July 2017, Civic Roundtable on “Forced Migration and Asylum: Dynamics and Policy Responses in Europe and its Neighbourhood” was organised in Strasbourg, France.

The event brought together 32 young professionals working in the field of migration, from governments, public bodies, think tanks, international organisations and NGOs. Over the course of the two days, participants shared experiences and good practices, looking at national and international policy responses. Working both in plenary and in smaller working groups, the Civic Roundtable offered young leaders to study trends and challenges across the European continent and beyond, as well as to build a peer network for future exchange.
ՔԴԵԴ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Թողարկման օրը՝ 07.06.2017թ.

Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը (ՔԴԵԴ) ընդունում է հայտեր 2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում կազմակերպվելիք սեմինարներին մասնակցելու համար: Կազմակերպվելու է մինչև մեկ շաբաթ տևողությամբ քաղաքագիտական տարբեր թեմաներով 3 սեմինար Հայաստանում (սեմինարները տեղի կունենան տարբեր ամիսների) և մեկ սեմինար Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա): Յուրաքանչյուր հաջորդ սեմինարին կհրավիրվեն միայն ուսումնական գործընթացին պարտաճանաչորեն և որակով մասնակցողները: Ստրասբուրգյան սեմինարի ավարտին ՔԴԵԴ-ի շրջանավարտներին կտրվեն վկայականներ Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարի ստորագրությամբ: Ստրասբուրգյան սեմինարին կհրավիրվեն միայն արդյունավետությամբ աչքի ընկած մասնակիցները: ՔԴԵԴ-ի նպատակն է օժանդակել երիտասարդ քաղաքական գործիչների իմացությունների ընդլայնմանը և քաղաքական ժողովրդավարական մշակույթի խորացմանը: Ստրասբուրգյան սեմինարներին դասախոսություններով հանդես են գալիս պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, եվրոպական երկրների կառավարությունների ղեկավարներ և անդամներ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ, եվրոպական առաջատար համալսարանների դասախոսներ և այլք: Հայաստանյան սեմինարներին հրավիրվում է հանրապետության լավագույն էքսպերտային կազմը, օտարերկրյա փորձագետներ, դեսպաններ: