YSPS
 
 
 
PARTNERS
 
NEWS
Show Photos
THE EU FUNDED PROJECT “ARMENIAN-GEORGIAN PLATFORM FOR POLICY DEVELOPMENT” PRESENTS ACHIEVEMENTS AND RESULTS

On 3 September 2020 the Yerevan School of Political Studies, jointly with the Tbilisi School of Political Studies held an online meeting to present Policy Recommendations setting forth a joint strategic vision of young leaders from Armenia and Georgia focusing mainly on tourism for economic growth, fight against corruption and discrimination. The Policy Recommendations have been elaborated within the framework of “Armenian-Georgian Platform for Policy Development” project funded by the European Union. The project contributed to the creation of a sustainable network of Armenian-Georgian young professionals, on one hand helping to strengthen the cross-border cooperation and on the other hand creating a platform for multifaceted policy dialogue between the two countries.  

Head of the European Union Delegation to Armenia, Ambassador Andrea Wiktorin, Director of the Yerevan School of Political Studies Mr. Armen Zakaryan and Representative of the Administration of the Tbilisi School of Political Studies Mrs. Nana Tsertsvadze welcomed the participants.
Show Photos
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ» ԾՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2020թ. սեպտեմբերի 3-ին Քաղաքական դասընթացների Երևանի դպրոցը Քաղաքական դասընթացների Թբիլիսիի դպրոցի հետ համատեղ անցկացրեց առցանց հանդիպում, որի ընթացքում ներկայացվեց Հայաստանի և Վրաստանի երիտասարդ առաջնորդների միացյալ ռազմավարական տեսլականը  զբոսաշրջության՝ որպես տնտեսական աճի գործոնի, ինչպես նաև խտրականության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրների վերաբերյալ: Առաջարկությունների փաթեթը մշակվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքականության մշակման հայ-վրացական հարթակ» ծրագրի շրջանակներում: Այն օգտակար էր հայ և վրացի երիտասարդ մասնագետների կայուն ցանցի ստեղծման առումով, մի կողմից նպաստելով միջսահմանային համագործակցության ամրապնդմանը, իսկ մյուս կողմից էլ` երկու երկրների միջև բազմակողմանի գործունեության վերաբերյալ երկխոսության հարթակի ստեղծմանը:

Մասնակիցներին ողջունեցին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցի տնօրեն Արմեն Զաքարյանը և Քաղաքական դասընթացների Թբիլիսիի դպրոցի տնօրինության ներկայացուցիչ Նանա Ցերցվաձեն:

THE EU FUNDED PROJECT “ARMENIAN-GEORGIAN PLATFORM FOR POLICY DEVELOPMENT” ORGANIZED DISCUSSIONS BETWEEN ARMENIAN AND GEORGIAN LEADERS AND EXPERTS

In the framework of the EU funded “Armenian-Georgian Platform for Policy Development” project the Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies organize a series of focus group meetings on fight against corruption, anti-discrimination and tourism for economic growth. The third meeting had to be organized in an online format conditioned by the pandemic situation. Armenian-Georgian focus group discussions on anti-corruption took place on 8-10 May 2020 via online platform.  

During the three-day online discussions 19 representatives from Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies carried out discussions on practical steps to prevent and fight corruption in Armenia and in Georgia. The group of young leaders looked into the existing gaps and challenges, as well as underlined the importance of education and raising awareness of the population in order to establish perception of justice and “zero tolerance” towards corruption culture in the societies. The participants attached the importance to the lessons learnt, exchange of good practices and finding new niches for mutual cooperation.
Show Photos
THE EU FUNDED PROJECT “ARMENIAN-GEORGIAN PLATFORM FOR POLICY DEVELOPMENT” ORGANIZED ITS SECOND FOCUS GROUP MEETING OF ARMENIAN AND GEORGIAN LEADERS AND EXPERTS

In the frameworks of the EU funded “Armenian-Georgian Platform for Policy Development” project the Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies organize a series of focus group meetings on fight against corruption, anti-discrimination and tourism for economic growth. The second Armenian-Georgian focus group meeting on Anti-discrimination took place on 8-9 February 2020 in Dilijan, Armenia.
 
During the two-day event 20 representatives from Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies carried out discussions on equality, human rights and non-discrimination issues in Armenia and in Georgia. The group of young leaders looked into the existing gaps and challenges, as well as underlined the importance of the education and large public awareness raising activities in order to establish culture of tolerance and diversity and to percept equality as a core element for human rights.
Show Photos
THE EU FUNDED PROJECT “ARMENIAN-GEORGIAN PLATFORM FOR POLICY DEVELOPMENT” LAUNCHES FOCUS GROUP MEETINGS OF ARMENIAN AND GEORGIAN LEADERS AND EXPERTS

In the frameworks of the EU funded “Armenian-Georgian Platform for Policy Development” project the Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies launch a series of meetings of focus groups on fight against corruption, anti-discrimination and tourism for economic growth. The first focus group meeting on “Tourism for Economic Growth” was held on 16-17 November 2019 in Tsaghkadzor, Armenia.
 
During the two-day event YSPS-TSPS participants carried out discussions on tourism development potential between Armenia and Georgia. The group of young leaders from the two neighbour countries looked into the existing gaps and challenges and exchanged of views on new perspectives ensuring sustainable development through tourism.
Show Photos
THE EU FUNDED PROJECT “ARMENIAN-GEORGIAN PLATFORM FOR POLICY DEVELOPMENT” LAUNCHES IN BATUMI, GEORGIA

On 17-18 August 2019 the launch of the EU funded project “Armenian-Georgian Platform for Policy Development” was held in Batumi, Georgia. The joint seminar of the Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies addressed such topics like fight against corruption, tourism for economic growth and non-discrimination.

The participants were welcomed by H.E. Mr. Piotr Antoni Świtalski, Ambassador, Head of the European Union Delegation to Armenia, Mr. Armen Zakaryan, Founder and Director of the Yerevan School of Political Studies and Mr. Armaz Akhvlediani, Founder and Director of the Tbilisi School of Political Studies.
Show Photos
MEETING OF ALUMNI OF THE YEREVAN SCHOOL OF POLITICAL STUDIES WITH THE RA PRESIDENT

On 14 September 2018 alumni of the Yerevan School of Political Studies met with the RA President Armen Sarkissian.

Noting that they can grow into today’s and tomorrow’s leaders, the President specifically talked about leadership’s key qualities, dwelling on the idea of national identity. In conclusion, the President answered numerous questions of interest to meeting participants.
Show Photos
YSPS ALUMNI SECOND GATHERING

On 16-17 June 2018 2-day seminar on “Armenia - Time of Changes: Towards Changes of Minds” organized by the Yerevan School of Political Studies in collaboration with the UN Armenia office was held in Tsaghkadzor.

Among the key topics discussed were Democracy, Constitutional Realities, Economic Developments, UN Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, International Community and Armenia after Revolution and many others.

This event highlighted the need for stronger cooperation and constant meetings between YSPS alumni from different fields of life.
Show Photos
YSPS ALUMNI SEMINAR

Yerevan School of Political Studies conducted seminar foreseen solely for YSPS alumni of different years. The outgoing seminar was held in Tsaghkadzor, Armenia.

The event served as a platform for dialogue and exchange, a space for communication and socialization between YSPS graduates of different years.

The seminar sessions included topics such as European policy of Armenia, EU-Armenia relations and CEPA, regional developments and its possible impact on Armenia, multiculturalism in 21st century and economic challenges facing Armenia nowadays.
Show Photos
YSPS DELEGATION ATTENDED THE WORLD FORUM FOR DEMOCRACY 2017

IS POPULISM A PROBLEM?
Strasbourg, 8-10 November 2017


On 8-10 November 2017 the 12th generation of the Yerevan School of Political Studies participated at the 6th Edition of the World Forum for Democracy together with participants of 21 Schools of Political Studies of the Council of Europe, to debate and share their opinions on the role of political parties and media in the context of rising populism.

The objective of the World Forum for Democracy 2017 titled “Is Populism a Problem?” was to review novel initiatives and approaches which can enhance democratic practices and help parties and media, but also other political actors, to reconnect to citizens, make informed choices and function optimally in 21st century democracy.
1
2
3
4
...
NEXT